Správa a nastavenie emailov

1 Vytvorenie novej emailovej schránky
 1. Zadajte internetovú adresu https://mail.neonus.sk
 2. Kliknite na odkaz "Administrácia domény"
 3. Zadajte meno a heslo pre administraciu mailových účtov
  (meno v tvare vasadomena@vasadomena. pri aktivovaní emailových služieb Vám prišiel email)
  Administrácia emailových účtov
  Administrátor pre doménu: vasadomena@vasadomena.sk
  Prihlasovacie meno: vasadomena@vasadomena.sk
  Heslo: vase_heslo

   
 4. Vyberte z horného menu Domain list
 5. Kliknite na doménu
 6. Kliknite na tlačítko Add Mailbox (pridať emailovú schránku)
 7. Vyplňte Username - názov emailovej schránky pr.: reklamacie, obchod, info ....
 8. Zadajte Password - heslo emailovej schránky - musí mať minimálne 5 znakov a 2 čisla
 9. Zadajte Password (again) opakujte heslo
 10. Name Je nepovinné
 11. Quota prázdna
 12. Klinknite na tlačítko Add Mailbox

   
2 Zmena hesla emailového účtu na webe - https://mail.neonus.sk/

 • Pripojte sa na https://mail.neonus.sk/
 • BOD 1 Zvoľte Užívateľská administrácia
 • BOD 2 Zadajte Váš email s aktualnými prihlasovacími údajmi. Prihláste sa
 • BOD 3 Po úspešnom prihlasení kliknite na zmena hesla
 • Vyplňte Nové heslo a Nové heslo (znovu) a kliknite na tlačitko Zmeniť heslo
 • Po uspešnom zmenení hesla sa Odhláste. Zadajte adresu https://mail.neonus.sk/
 • Použite Roundcube Mail alebo SquirrelMail (starý)
3 Nastavenie emailu v Mozzila ThunderBird

1.  V hornom menu kliknite na ikonu Nastavenie, kliknite na Možnosti a zvoľte Nastavenie účtov.

2. V okne Nastavenie účtov kliknite na Akcie s účtami > Pridať poštový účet.

3. Vyplňte svoje meno, e-mailovú adresu a heslo. Potom kliknite na Pokračovať.

4. Zastavte test spojenia kliknutím na Manuálne nastavenie.

5. Nastavte poštový účet podľa nasledujúceho obrázka

6, Všetko by malo byť nastavené