Video a textový manuál pre verziu NWS 2.0 +

Obsah

1 Klávesové skratky pri písani textu v editore

ENTER - nový odstavec
SHIFT+ENTER - nový riadok
CTRL+c - kopíruje text 
CTRL+x - vystrihne a skopíruje označený 
CTRL+v - vloží kopírovaný text, ako čistý text
SHIFT+Insert - Vloží kopírovaný text aj s formátovanim

CTRL+b - označený text vypne/zapne ako hrubé písmo
CTRL+u - označený text vypne/zapne ako podčiarknuté písmo
CTRL+i - označený text vypne/zapne ako šikmé písmo

2 Správa kategórií a podkategórií
3 Správa obsahu kategórie (stránky)

4 Zobrazenie videa na stránke

V administrácii v ľubovolnom module (obsah, uživatelske texty) vložte odkaz

Ostatné moduly

1 Modul SADY:(od NWS v2.2)
2 Modul Zľavovy kupón(od NWS v2.1+)

 • Vzor - Systém generuje automaticky čisla (systém zohľadňuje, či už číslo bolo generované, preto sa nemôže stať, aby boli rovnaké).
  NWSDV-*****-##### je vzorec, ktorý sa môže byť v tvare napr. COKOLVEK-****-####
  **** predstavujú 4 náhodne čisla
  #### - predstavujú 4 náhodne písmena
 • Zľava pre zákazníka - zľava v percentách pr.: 5 , reprezentuje 5%
 • Usable - je koľkokrát sa môže použiť práve jeden kód. Pr.: je vygenerovaných 10 kódov, usable je 10. Zľava sa dá plikovať 10x10 krát.
 • Aktivovaný - kód je aktívny
 • Množstvo - Koľko rôznych kódov sa má vygenerovať
 • Platné do - dokedy je platný zľavový kupón

 

Počet * a # určuje počet generovaných čísel a písmen

Kód sa dá vytvoriť aj namieru: pr.: COKOLV-1234-ABCD
Štatistiky - Koľkorát sa použil a dokedy má trvať zľavový kupón, najdete v Štatistikách
Exportovať CSV- je tabuľka, ktora sa dá otvoriť príklad v exceli