Video a textový manuál pre verziu NWS 3.0 +

Obsah, Textové bloky a skupiny

1 Klávesové skratky pri písani textu v editore

ENTER - nový odstavec
SHIFT+ENTER - nový riadok
CTRL+c - kopíruje text 
CTRL+x - vystrihne a skopíruje označený 
CTRL+v - vloží kopírovaný text, ako čistý text
SHIFT+Insert - Vloží kopírovaný text aj s formátovanim

CTRL+b - označený text vypne/zapne ako hrubé písmo
CTRL+u - označený text vypne/zapne ako podčiarknuté písmo
CTRL+i - označený text vypne/zapne ako šikmé písmo